Att välja försäkring

Den sista motiveringen jag behövde för att se över min hundförsäkring, den fick jag när en vän berättade om vad som hänt hennes ena hund. Ett bett från hundkompisen hade hamnat mycket olyckligt. Långa och plågsamma behandlingstider och sjukhusvistelser slutade på en kostnad av 80 000 kr. Det första man tänker är; tur att hunden klarade sig! Det andra man tänker är; tur att det finns försäkringar!

Nå, fullt så enkelt är det inte. I detta fall var hunden 12 år och i hundens försäkring så hade ersättningsbeloppet sänkts med en viss procent varje år från det att hunden var 7 eller 8 år. Låt oss anta att hunden hade samma villkor som jag själv hade i min försäkring för att ge ett exakt exempel. Maxersättningen hade hamnat på 20 000 kr och för ägarens plånbok hade summan alltså blivit 60 000 kr.

Det är ett av de tillfällen jag är extra tacksam för att vi inte behöver betala sådana summor för sjukvården i Sverige när någon har fått ett hundbett. För människor vill säga.

Jag bytte genast försäkringsbolag. Valet var plättlätt för min del. Det finns bara ett bolag av de jag hittade som inte sänker maxersättningen med åldern. Jag var alltså ute efter den högsta maxersättningen för veterinärvård och och den lägsta sänkningen av densamma. Nedan är den högsta ersättningsnivån och den lägsta självrisken vald. Villkoren gäller utifrån min ras.

Sveland
Veterinärvård maxersättning per år: 40 000 kr -sänks från 7 års ålder med 4000kr/år till lägst 8000kr.
Självrisk: 1400kr +15%
Självriskperiod: 125 dagar
Tillägg Livförsäkring: Sänks med 20% /år från 7 års ålder. Upphör vid 10 års ålder.
Tillägg Rehab: Maxersättning 3000 kr.

Folksam
Veterinärvård maxersättning per år: 40 000 kr -sänks med 2500(?) /år från 8 års ålder till lägst 15 000 kr.
Självrisk: 1500kr +20%
Självriskperiod: 125 dagar
Tillägg Livförsäkring: sänks med 20% /år från 7 års ålder till lägst 5000 kr. Det framgår inte i villkoren att livrsäkringen upphör vid en viss ålder.
Tillägg Rehab: Maxersättning 3000kr.

Agria
Veterinärvård maxersättning per år: 50 000 kr -sänks inte.
Självrisk: 1400kr +15%
Självriskperiod: 125 dagar
Tillägg Livförsäkring: sänks med 20% /år från 7 års ålder till lägst 5000. Upphör vid 10 års ålder.
Tillägg Rehab: Maxersättning 6000 kr.

If
Veterinärvård maxersättning per år: 50 000 kr - sänks med 5000 kr /år från 7 års ålder till lägst 15 000 kr. För valp gäller högsta ersättning 3 000 kr.
Självrisk: 2500 kr + 0% (dyrare försäkring)
Självrisk: 2500 kr + 20%
Självriskperiod: 100 dagar
Tillägg Livförsäkring: sänks med 20 % från 7 års ålder. Upphör vid 10 års ålder. För valp gäller högsta ersättning 6000 kr.
Rehab: Maxersättning 3000 kr.

Årspremierna skiljer sig så lite att det är knappt värt att nämna i sammanhanget. Priser utan tillägg (liv, rehab, medicin och dylikt): Sveland 2715 kr, Folksam 2414kr, Agria 2 564 kr, If 2 689 kr (Rehab och Medicin ingår), If utan rörlig självrisk: 4 163 kr.

Till min försäkring lade jag till liv, rehab, medicin och användbarhet och det hamnade på en årspremie på nästan 3500. Nu behöver jag i alla fall inte oroa mig för att hamna på gatan om min hund skulle råka illa ut. Alltså jag menar inte gå på gatan, jag menar sova på gatan... eller... ni vet.

Försäkringsvillkor i Pdf-format 29 september 2012:
Sveland
Folksam
Agria
If